Fähuset (fyra rum)

Av dessa används endast hörnrummet och nr 4 mera, och endast sommartid!

I början av 2015 blev fyra rum i fähuset klara – ett med utebur. Vänligen klicka på fotona för att se dem bättre.

”Rum 4” med utebur (12,-/påbörjat dygn): 2015-05-18

Uteburen sommaren 2015 (Vicky modell)
augusti

Rum ett för innekatt (10,- per påbörjat dygn):
1

”Nr 2” för innekatt (10,-/påbörjat dygn):

Rum 2 i fähuset för innekatt
Rum 2 i fähuset för innekatt

kulma

Hörnrummet (lämpligt också för två katter) (11,-/påbörjat dygn):

001

Vardagsrummet” i fähuset