Språktjänster

För tillfället inga språktjänster, tyvärr! 

Jag står gärna till tjänst med:

  • privatundervisning/konversation (främst engelska)
  • språkgranskning (svenska)
  • översättning (engelska, finska till svenska)
  • skrivarbeten

Jag är i grunden tvåspråkig, eftersom jag talade svenska med min pappa och finska med min mamma. Min utbildning gick på svenska och jag har haft möjligheter att använda olika språk i mina jobb (vänligen se ”om mig” för närmare uppgifter). 

Jag har skrivit olika sorts texter från år 2004, efter att jag slutade arbeta heltid som lärare. Här några plock, relevanta för språktjänster: 

Åren 1995-2003 jobbade jag heltid som språklärare i engelska och tyska i Nykarleby gymnasium och högstadium (1995-97), Karis-Billnäs gymnasium (engelska 1997-98) och Svenska Normallyceum i Helsingfors (1998-2003). År 2003 flyttade jag tillbaka till min hemort Jeppo. Efter det har jag vikarierat eller hållit kurser från lågstadium till yrkeshögskola samt arbis  i olika ämnen (till 2012). 

Jag har bott ett knappt år i München, Tyskland 1985-86, då jag jobbade på ett hotell där. Under studietiden bodde jag åtta månder i Sheffield, England för att göra min språkpraktik (1991-92). Jag har rest mycket (bl.a. tre veckor i Sydafrika 1991) och deltagit i olika språkkurser under lärartiden (bl.a. USA, Storbritannien, Tyskland, Österrike).