Skrivuppdrag

Sedan 2004 har jag skrivit artiklar (med eller utan egna foton) för bland annat  fd Jeppis-tidningen, ÖT, Folkhälsans tidning, Martha-bladet – för ÖT dessutom kolumner och kåserier 2008-2012. 

Hösten 2013 var jag anställd för att skriva Jakobstadsregionens integrationsprogram 2014-2017.

Ta gärna kontakt för att diskutera skrivuppdrag!