Språkgranskning och -produktion, översättning

  • Kan hjälpa med finslipning av språk och förslag till texter till hemsidor o.dyl. 
  • Språkgranskar svenska texter (ev icke-officiella på engelska/finska)
  • Översätter texter från engelska och finska till svenska. Ev andra kombinationer om det gäller lättare texter. 
  • Kan ta mig an skrivuppdrag.

Prissättningen beror på texten och längden på den –  vänligen kontakta för mera information!